Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voldoende en tochtvrij ventileren via het plafond 

In een groot deel van de Nederlandse scholen is tocht de oorzaak van slechte luchtkwaliteit in het stookseizoen, terwijl in de rest van het jaar het risico op oververhitting bestaat vanwege de hoge interne warmtelast. Dit artikel beschrijft een nieuw luchtdistributieconcept wat deze twee problemen kan oplossen. Dit zogenaamde Frissescholen-concept is vorig jaar tijdens een viertal sessies in een tijdelijk klaslokaal bij TNO in Delft aan de onderwijswereld gepresenteerd. Dit artikel beschrijft kort de in het laboratorium en tijdens een praktijktest gemeten prestaties. Vervolgens wordt met een drietal voorbeeldontwerpen ingegaan op hoe dit distributieconcept op een duurzame wijze in bestaande scholen is te integreren. 

Februari 2008 presenteerde het kabinet haar visie over binnenmilieu op basisscholen [1]. Op basis van een aantal onderzoeken is geconcludeerd dat de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen te wensen overlaat wat betreft de volgende aspecten: luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, (stoor)geluid en de tem peratuur in de klaslokalen in de zomerperiode. Aan het luchtkwaliteitsprobleem in het stookseizoen is veel onderzoek verricht. Een recent onderzoek [2] laat zien dat in bijna 90 % van de Nederlandse klaslokalen de grenswaarde van 1.200 ppm CO2 wordt overschreden. Naast dat hierdoor klachten zoals  hoofdpijn en gerriteerde ogen kunnen optreden zijn er aanwijzingen [3, 4] dat hierdoor de prestaties van leerlingen verminderen.  Veel minder bekend dan de veelal gebrekkige ventilatie is het probleem van oververhitting in klaslokalen. Uit recent onderzoek [2] blijkt dat 42 % van de leraren het thermische comfort in de zomerperiode als onvoldoende beoordeeld. De luchtkwaliteit in het stookseizoen wordt door slechts 32 % van de docenten als onvoldoende beoordeeld. Blijkbaar ervaren meer leerkrachten de oververhitting als een probleem dan de luchtkwaliteit. Er zijn ook indicaties [3] dat het effect van oververhitting op de leerprestaties groter is dan het effect van slechte luchtkwaliteit.

Auteur(s): ir. P. Jacobs, mw. ir. L. van Oeffelen en ing. B. Knoll

Lees meer in de PDF