Terug naar de kennisbank

Comfort en moderne communicatie in 17e eeuws pand

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het grondig renoveren van een monumentaal pand is elke keer weer een enorme uitdaging. Het ontwerp moet worden gemaakt met respect voor het gebouw, waarbij wordt gestreefd naar een optimale werkomgeving. Dit geldt in het bijzonder als twee monumentale panden uit de zeventiende eeuw, die met een wirwar van gangen en hoogteverschillen, worden getransformeerd tot n pand. De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) had voor de verbouwing van hun monumentale kantoorpand een hoge kwaliteitseis voor een goed arbeidsklimaat, waar comfortkoeling onderdeel van uitmaakte. Bovendien diende een regeltechnische koppeling tussen de bestaande verwarmingsinstallatie en de nieuw aan te brengen koelinstallatie te worden gerealiseerd.  Putman Installaties te Noordwijk is deze uitdaging in samenwerking met Alklima, importeur voor Nederland van Mitsubishi Electric Air Conditioning en Siemens Building Technologies  aangegaan. Toepassing van het City Multi VRF-systeem heeft geresulteerd in een luxe en onopvallende klimaatinstallatie die volledig is gentegreerd in het GBS systeem.

SLS Wonen is een wooncorporatie voor studenten en andere jongeren die in Leiden en omgeving huisvesting zoeken. Al ruim 45 jaar is SLS Wonen actief als studentenhuisvester en is met 5.000 eenheden de grootste verhuurder voor studenten in Leiden en omgeving. 44 % van het bezit van SLS Wonen is een rijks- of gemeentelijk monument, hetgeen neerkomt op ongeveer 80 historische panden. En van de monumenten is het hoofdkantoor van SLS, dat bestaat uit twee naast elkaar gelegen panden. Deze twee panden aan het Rapenburg te Leiden zijn in 1664/1665 gebouwd als woningen voor de geleerde Herman Boerhaave en de arts Francois de le Bo Sylvius. Het gevelgezicht is sinds die tijd nauwelijks gewijzigd. Aanleiding voor het renoveren van de kantoorpanden was ruimtegebrek. Enkele ruimten die in de loop van de tijd beschikbaar waren gekomen door het vertrek van huurders, vormden een welkome uitbreiding. Bij de renovatie stonden de sfeer en de cultuurhistorische waarde van de panden voorop. Daaraan waren praktische wensen gekoppeld, zoals een betere klimaatbeheersing en integratie van de regeltechniek. 

Auteur(s): ing. M. van Leerdam en G.J. Jacobse

Lees meer in de PDF