Terug naar de kennisbank

Collectieve zonneverwarming met seizoensopslag

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In een Nederlandse wijk 

Zonnecollectoren leveren een forse reductie aan verwarming voor warm tapwater in Nederland. Echter, de zonneboiler is al aardig uitontwikkeld en de rendementen zijn reeds bekend. Het toepassen van zonnecollectoren in combinatie met seizoensopslag levert daarentegen een hogere collector-efficintie op. Tevens kan de opgeslagen energie gebruikt worden in de winter. Dit kan leiden tot een totale zonnebijdrage van wel 70% aan de totale verwarmingsvraag (warmte en warm tapwater) in plaats van alleen 50% aan het warme tapwater.

Om tot een groter aandeel van duurzame energiebronnen te komen in Nederland, is het noodzakelijk om meer duurzame technieken toe te passen in de gebouwde omgeving. En van deze technieken is de zonneboiler die zonneenergie omzet in warmte en deze warmte kortstondig opslaat in een opslagvat (boiler). De zonnecollector is een techniek die al redelijk is uitontwikkeld en veel wordt toegepast in Nederlandse woningen om de verwarming voor warm tapwater te reduceren. Om meer thermische zonneenergie toe te passen in Nederland moet de zonneboiler meer gebruikt worden in combinatie met andere technieken in andere systemen, zoals met seizoensopslag en in een collectief systeem.Voor onderzoek naar de toepasbaarheid en haalbaarheid is een afstudeeronderzoek geformuleerd aan de Technische Universiteit Eindhoven onder de Masteropleiding Sustainable Energy Technology met afstudeerrichting Sustainable Energy in the Built Environment van prof.ir. P.G.S. Rutten. Voor de intensievere begeleiding was ir. G. Boxem verantwoordelijk en was er een samenwerking met Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V. Dit onderzoek is inmiddels afgerond met een scriptie.

Auteur(s): Ir. J.M.E. (Jorik) van de Waerdt, Energiedeskundige Innax Gebouw & OmgevingDe auteur schreef dit artikel als afstudeerder TU/e bij Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V.

Lees meer in de PDF