Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ook in bestaande situaties?

Het gescheiden houden van vies en schoon is een principe dat zo normaal is geworden dat er eigenlijk nog nauwelijks vraagtekens bij worden gezet. Gescheiden inzameling van glas, papier, metaal, oude kleding etc. is in de meeste ontwikkelde landen al lang staand beleid. Publiciteitscampagnes en onderwijs hebben het publiek vertrouwd gemaakt met het concept van gescheiden inzameling en verwerking. Ook waar het gaat om water lijkt het principe van gescheiden houden van waterstromen met een verschillende kwaliteit logisch. Maar kan dit dan ook in bestaande situaties?

Bij het principe van gescheiden houden van waterstromen kan enerzijds worden gedacht aan twee kwaliteiten kraanwater: n kwaliteit voor de consumptie en n kwaliteit voor ander gebruik. Anderzijds is er ook nog sprake van afvalwater en hemelwater waarmee iets moet worden gedaan. Natuurlijk kennen we gescheiden riolering, afvalwater in n systeem van leidingen en hemelwater in een ander systeem. Logisch: het afvalwater wordt gezuiverd en het schone regenwater kan meteen op het oppervlaktewater worden geloosd. En daar houdt het voor de meeste mensen wel op; draai aan de kraan en er is water, druk op een knop en het afvalwater is weg en als het regent verdwijnt de overtollige neerslag in een rioolputje.

Auteur(s): Prof. dr.ir. F.H.L.R. (Francois) Clemens, TU Delft/DeltaresBeeldmateriaal: W. (Will) Scheffer

Lees meer in de PDF