Terug naar de kennisbank

Brandveiligheid in (bestaande) parkeergarages

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Overweeg alle aspecten alvorens een keuze te maken

In Nederland is de visie over de brandveiligheid van parkeergarages de laatste jaren gewijzigd. In dit artikel worden in kort bestek de verschillende aspecten nader beschouwd.

Door sluiting van kazernes kan het langer duren voordat de brandweer ter plaatse is. Daardoor kan de brand op dat moment omvangrijker zijn dan is aangehouden bij het aanvragen en vergeven van de vergunning. Daarnaast is de brandweer als gevolg van een aantal incidenten terughoudender geworden bij het uitvoeren van een repressieve inzet in parkeergarages. Ook is in de praktijk gebleken dat de vuistregels, die conform de gangbare praktijkrichtlijn voor parkeergarages met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² jarenlang zijn gehanteerd, voor veel parkeergarages eigenlijk niet toereikend of niet meer maatschappelijk acceptabel zijn. Tot slot is ook het brandvermogen (door toepassing van meer en andere kunststoffen) van een auto(brand) toegenomen.

Auteur: D. (Dave) Hensen, senior specialist Brandveiligheid, Bouwfysica en Energie, Deerns.

Lees meer in de PDF