Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Naar aanleiding van de woningbranden in Hoofddorp en Zaandam is door de VROM-inspectie gesignaleerd dat de brandwerendheid van woningscheidende wanden bij de aansluiting op de  dakconstructie risicos onvolkomenheden bevatten. Het betreft dan vooral woningen met platte houten daken. Na een  terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de huidige brandveiligheidregelgeving voor bestaande gebouwen, geven de auteurs een  praktische aanpak om dit mogelijke knelpunt te onderzoeken en  praktisch op te lossen. Ir. E.W. JanseIng. F.P.H. Jakobs

Brandveiligheid kent een lange  historie. In de gemeentelijke  bouwverordeningen stonden de  eisen waaraan moest worden voldaan  en in de regel gaf de lokale brandweer  preventist zijn invulling aan de eisen  voor een specifiek gebouwontwerp. De  rechten en plichten waren voor de ontwerper nog beperkt en de betreffende  brandpreventist had een grote invloed  op de vereiste brandveiligheidsmaatregelen. Vervolgens is landelijk uniforme regelgeving gentroduceerd. Met de komst  van het Bouwbesluit in 1992 waren  voor woon-, kantoor- en logiesgebouwen de eisen voor nieuwe en bestaande  gebouwen bekend.

Auteur(s): ir. E.W. Janse, ing. F.P.H. Jakobs

Lees meer in de PDF