Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In een kantoorgebouw

In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te benvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en . mogelijk op de langere termijn . ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan na de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

Biodynamische verlichting is een samentrekking van biologische en dynamische verlichting. Het betreft verlichting die bedoeld is om het bioritme van de mens op een positieve wijze te benvloeden. Dit wordt gerealiseerd door zowel het verlichtingsniveau als de kleurtemperatuur door middel van programmering gedurende de dag automatisch te regelen volgens vooraf ingestelde waarden.Uit diverse onderzoeken is in de afgelopen jaren gebleken dat dit een positieve bijdrage levert aan zowel alertheid, veiligheid, welzijn en . op de langere duur mogelijk ook . gezondheid. In het buitenland zijn onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van een dergelijke verlichting op het functioneren van de werkende mens in de industrie en van leerlingen in scholen. Er zijn echter geen resultaten bekend van onderzoeken in kantoorgebouwen in Nederland.Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van dergelijke verlichtingssystemen en de werking ervan in de praktijk, is een aantal fabrikaten op verschillende locaties en orintaties aangebracht in het gebouw van Grontmij in Amersfoort en op verschillende aspecten getoetst (zie figuur 1 voor n van de locaties in de deze situatie). Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een holistische benadering vanuit de dagelijkse praktijk. De systemen zijn in een normale kantooromgeving toegepast, waarbij geen voorzieningen zijn getroffen om bepaalde factoren te elimineren. Tevens zijn overeenkomstige verlichtingssystemen toegepast, waarbij verlichtingsniveau en kleurtemperatuur konden worden ingesteld naar de wens van de gebruikers.Na een gewenningsperiode van enige maanden zijn vanaf 21 juni 2007 wekelijks lichtmetingen uitgevoerd. Gedurende werktijd is op 28 werkplekken om de twee uur de horizontale verlichtingssterkte gemeten. Tevens zijn verticale verlichtingssterkten op ooghoogte gemeten. Op een aantal locaties is ook de kleurtemperatuur en spectrale samenstelling van het licht gemeten. Om inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen is gedurende de eerder genoemde periode ook wekelijks een enqute gehouden. Metingen en enqutes zijn uitgevoerd tot juni 2008. Hierna zijn alle meetresultaten verwerkt en is tevens nagegaan of vergelijking mogelijk was met ervaringen in andere kantoorgebouwen in Nederland waarin biodynamische verlichting is toegepast.

Auteur(s): Ing. R. (Rienk) Visser – PLDA

Lees meer in de PDF