Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat de markt nodig heeft is het vertrouwen dat BIM werkt. Wat daarbij helpt is bewijs. Dit lijkt een belangrijk BIM-doel: proof of concept. We hebben genoeg kunnen praten, het is tijd om te doen! Zwemmen leer je niet op het droge. Alle projecten van ZEEP architecten staan in het teken van het verzamelen van bewijs. Soms moet worden volstaan met een klein beetje BIM. Soms betreft het een voorbeeldproject waarin wordt bekeken hoe integrale samenwerking met BIM kan worden verbeterd. Recent is gestart met een ‘proof of concept’-project van 25 woningen in de Zwolse wijk Stadshagen.

Uit een samenwerkingsverband tussen ZEEP architecten, Veccins 3D en Vericon is een team ontstaan met veel BIM-kennis en -ervaring. Doel is om binnen de kaders van het project in Zwolle de mogelijkheden te onderzoeken voor optimale werkstromen, verbetering van kwaliteit en onderlinge afstemming van de engineering, en het in kaart brengen van de processen en informatiestromen. Dit was overigens een eigen initiatief. Vanuit de kant van de opdrachtgever was er nog geen specifieke vraag naar integrale samenwerking met BIM.

Auteurs: Ir. P. (Paul) Bos en ir. R. (Ronald) van Aggelen

Lees meer in de PDF