Terug naar de kennisbank

Betonkernactivering, klimaatplafonds, wand- en vloerverwarming

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Vergelijking van systemen

Dit artikel is een bewerking van een lezing gehouden op de ISSOSBR-TVVL studiedag ‘Afgiftesystemen en comfort bij duurzame energietechnieken’ op 9 november 2006. Koelen en verwarmen op een energetisch efficiënte manier, dus met minimale verliezen, en een goed binnenklimaat. Een belangrijke bijdrage kan worden geleverd door systemen, waarbij water als energiedrager wordt gebruikt, bij verwarmen met een relatief lage en voor koelen met een relatief hoge watertemperatuur. Dan zijn opwekkingssystemen met een hoog rendement, zoals warmtepompen, bruikbaar of kan gebruik worden gemaakt van bodemopslag, energiepalen en dergelijke. Dit artikel behandelt en vergelijkt een aantal systemen op ruimteof gebouwniveau, die toepassing van deze technieken mogelijk maken, maar gaat niet in op de opwekking zelf. Deze systemen zijn dus geschikt voor LTV/HTK en een deel van de systemen maakt gebruik van de massa van het gebouw. Warmteoverdracht vindt plaats d.m.v. straling en convectie.

Doel van dit artikel is te komen tot een globale vergelijking van vier systemen: – klimaatplafonds; – vloerverwarming/koeling; – betonkernactivering; – wandverwarming/koeling Na een korte omschrijving van het principe van deze systemen worden de volgende eigenschappen besproken: warmteoverdracht, thermische traagheid en buffering, thermische behaaglijkheid en ruimteakoestiek en ruimteafwerking. Met behulp van een aantal tabellen worden de eigenschappen voor de diverse systemen vergeleken. Afgerond wordt met enkele conclusies. Natuurlijk spelen meer factoren een rol bij de systeemkeuze, zoals esthetica en kosten. Ook moet, wanneer we spreken over duurzame technieken, worden gedacht aan levensduur en het hergebruik van materialen aan het einde van de levenscyclus. Deze aspecten blijven in dit artikel echter buiten beschouwing.

Auteur: ing. H.M. Bruggema

Lees meer in de PDF