Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Interdisciplinaire samenwerking in constructief domein

Bij BetonKernActivering (BKA) in betonvloeren wordt het beton niet alleen constructief maar ook thermisch geactiveerd. Voor op buiging belaste betonvloeren geldt dat alleen het beton in de drukzone een constructieve functie vervult. In de trekzone wordt het beton gescheurd verondersteld, en vervult de wapening de constructieve functie. Het beton in de trekzone creert alleen een alkalisch milieu, waarin geen corrosie van de wapening kan optreden. Dit alles betekent dat slechts de helft van het beton constructief actief is, en de andere helft ballast is, waardoor het nuttig draagvermogen van de vloer kleiner wordt. Het gebruik van het beton voor andere doeleinden is dan ook een efcinte gedachte. Zo beschikt beton over een groot warmte accumulerend vermogen, net als natuursteen en baksteen. Dit komt door een grote soortelijke massa () en een grote soortelijke warmte (c). Daarnaast beschikt beton over een grote warmtegeleidingscofcint (), die groter wordt door verdichting van de beton en een hoger wapeningspercentage (zie tabel 1).

Dankzij deze gunstige thermi sche eigenschappen zijn steenachtige materialen (waaronder beton) bijzonder geschikt voor opslag van warmte. Dit was al bekend bij de Romeinen, die de vloeren van hun badhuizen (thermen) verwarmden door een ingenieus systeem van kruipruimten, waar hete rookgassen doorheen werden geleid: het Hypocaustum. De wanden en vloeren van de bekende Turkse badhuizen (hamam) worden heden nog op een vergelijkbare wijze door rookgassen verwarmd. Het gebruik van thermisch actieve vloeren is in Nederland gentroduceerd door toepassing van het zogenoemde Energon-systeem. Dit uit Zweden afkomstige systeem maakt gebruik van de kanalen in kanaalplaatvloeren voor transport van inblaaslucht. Door ABT is dit systeem toegepast bij de vloeren van de tentamenzalen van het Educatorium in Utrecht. Een probleem daarbij was het stofvrij maken van de kanalen in de kanaalplaatvloer. Uiteindelijk is dit opgelost door met spuitlansen een coating op de kanaalwanden aan te brengen, een kostbare en tijdrovende bewerking.

Auteur(s): prof. ir. F. van Herwijnen en ing. A. Meijer

Lees meer in de PDF