Terug naar de kennisbank

Beoordelingsrichtlijn Ventilatie Prestatie Keuring herzien

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Meer aandacht voor kwaliteit ventilatiesysteem 
 

Op basis van verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat de kwaliteit van ventilatiesystemen vaak tekortschiet. Vanuit de Rijksoverheid zijn om deze reden verschillende acties uitgezet om tot een verbetering van de gerealiseerde kwaliteit van ventilatiesystemen te komen. Eén van deze acties is de ontwikkeling van een objectieve bepalingsmethode voor het vaststellen van de capaciteit en het functioneren van de ventilatie-installatie. Hiertoe is de bestaande Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010) voor woningen grondig herzien om deze tevens geschikt te laten zijn voor toepassing in scholen en kinderdagverblijven. In dit artikel worden de voornaamste kenmerken en aanpassingen van de geactualiseerde Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010) toegelicht.
 

De oorspronkelijke versie van BRL 8010 (2009) was bedoeld voor het beoordelen van ventilatievoorzieningen van woningen. Met de herziening van de BRL is het toepassingsgebied van de beoordelingsrichtlijn uitgebreid voor de beoordeling van de ventilatievoorzieningen in:   theorielokalen in het primair en voortgezet onderwijs;   groeps en slaapruimten van kinderdagverblijven;   groepsruimten van de naschoolse opvang;   woningen (ten minste verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten).Tevens is een verbeterslag uitgevoerd door het aanpassen van onderdelen van de oorspronkelijke BRL die ter discussie stonden of aanleiding tot discussie konden geven. Tot slot is de tekst van de herziene versie geheel aangepast op basis van het Bouwbesluit 2012.De BRL8010 richt zich op de kwaliteitsaspecten van het ventilatiesysteem die gerelateerd zijn aan de gezondheidsaspecten van het Bouwbesluit (zoals geluid van buiten, geluid van installaties en luchtverversing). De beoordeling van de energetische prestatie van (componenten van) het ventilatiesysteem maakt geen onderdeel uit van deze BRL.
 

Auteurs: Ir. H. (Henk) Versteeg, rapporteur BRL 800 en bouwfysisch adviseur bij LBP|Sight
 

Lees meer in de PDF