Terug naar de kennisbank

Beknopt historisch perspectief van (duurzame) schoolgebouwen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wie de toekomst van schoolgebouwen wil onderzoeken doet er  goed aan om de lijnen te volgen waar langs de ontwikkelingen in  onderwijs en scholenbouw zich hebben voltrokken. Als we gaan  zoeken naar dat verleden dan komen we op de schilderijen van de  oude Hollandse meesters heel wat schilderachtige taferelen tegen  van plattelandsen stadsscholen [1], zie figuur 1. 

De school speelde altijd voor sommige  kinderen een belangrijke rol in hun  leven. Zo was het al in de Oudheid bij  de Grieken en Romeinen, en zo was  het ook in de lage landen. Maar na de  val van de Romeinse beschaving was  er nauwelijks onderwijs in de middel  eeuwen. Nadat het christendom zijn  intrede had gedaan, zijn er scholen  ontstaan verbonden aan kerken en  kloosters, bedoelt voor jongeren uit de  hoogste stand om te worden gevormd  tot liturgen en kerkzangers. In zijn  promotie-onderzoek beschrijft dr. W.J.  Lojenga in 1942 [2] de situatie van  deze scholen als volgt; In deze scholen: kloosterscholen,  kapittelscholen en parochiescholen, werd veelal door de magister  scholarm, onderwijs gegeven aan alle  kinderen van de school in n lokaal.

Auteur(s): prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF