Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De jaarlijkse wintermeeting van onze Amerikaanse zustervereniging vond dit jaar plaats in Dallas van 27 t/m 31 januari 2007. De TVVL werd vertegenwoordigd door ir. J.M.M. de Wit (penningmeester) en ondergetekende. Gelijktijdig vond de 59ste AHR Expo plaats, de grootste beurs wat betreft verwarming, luchtbehandeling en koeling ter wereld (aldus werd beweerd) met meer dan 1.750 exposanten.​

Extra aandacht was er zowel op het congres als op de beurs, voor het thema sustainability. Wat uw schrijver maar gemakshalve vertaalt met de term ‘duurzaamheid’, al was het maar omdat de TVVL op woensdag 7 november a.s. in FIGI/ Zeist haar eigen congres over duurzaamheid houdt. Noteer alvast de datum! Het wordt werkelijk een unieke bijeenkomst, waarbij de TVVL dit jaar voor het eerst één Technische dag organiseert, met naast een plenair deel, parallel sessies waarin de vier afdelingen hun beste beentje (lees: sprekers) voor zetten! De TVVL laat dan wèl zien welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van duurzaamheid en onderhoudbaarheid (maintainability), een kans die ASHRAE toch liet liggen naar de mening van velen. Met veel tamtam werd door de president van ASHRAE, Terry E. Townsend, getracht de aanwezigen duidelijk te maken dat ASHRAE mondiaal voorop loopt wat betreft haar beleid voor een ‘cleaner and greener world’ en dat onderzoek en op te stellen richtlijnen vooral zijn toegesneden op energy efficiency thema’s. “Follow ASHRAE, the world leader, in conserving the future….”, zullen we maar zeggen. Men had Dennis Dimick (executive editor van het tijdschrift National Geographic) uitgenodigd, om met vele prachtige plaatjes ons uit te leggen dat de zeespiegel stijgt omdat het ijs smelt. Maar laten we hier niet discussiëren over de ‘man made’ opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 , daarvoor is elders ruimte in TVVL Magazine.

Auteur: ir. J. Aufderheijde

Lees meer in de PDF