Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De brandveiligheid van gebouwen blijft te vaak onderbelicht. Aan de TU/e is een poging gedaan hierin verandering in aan te brengen door het opzetten van een speciek college brandveiligheid. Dit college werd ondersteund door experts op het gebied van de brandveiligheid van het NIBRA, TNO, NEN en de brandweerkorpsen van Nijmegen en Eindhoven. Dit artikel beschrijft de brandveiligheidsaspecten van het van Abbe Museum te  Eindhoven. De analyse is gedaan op basis van de in het museum uitgevoerde opname in het kader van het college gebouwveiligheid van de opleiding Building Services aan de TU/e. Het doel van dit college is voornamelijk gericht op het begrijpen van brand-veiligheidseisen, problemen die de gestelde eisen met zich kunnen mee brengen en hoe deze in de praktijk kunnen worden  opgelost. Het is een goed voorbeeld van een analyse van de brandveiligheid problematiek.

voor de betrokken architect de museumfunctie een belangrijke drijfveer om een zo schoon mogelijke uitstraling van het gebouw te realiseren. Vanwege deze redenen was een verhoogde aandacht voor de uitvoering van de brandveiligheidseisen noodzakelijk, zodat kon worden voldaan aan de (soms) tegenstrijdige belangen. Vanwege de museum functie (kwetsbaarheid kunstwerken en hoog beveiligingsniveau) zijn een aantal uitzonderingen op de eisen uit de Bouwverordening en het Bouwbesluit gemaakt. Deze uitzonderingen hebben betrekking op het openen van vluchtdeuren *  **  ***  student Installatietechnologie TU/e, Deerns raadgevende adviseurs BV student Installatietechnologie TU/e,  R.T.B. Van Heugten BV student Installatietechnologie TU/e,  BAM Techniek regio West ****  Installatietechnologie TU/e, Kropman BV Het van Abbe Museum bestaat uit meerdere bouwdelen (g. 2), waarbij het ontwerp volledig in het teken stond van de functie, te weten een museum.

Auteur(s): ing. R.J.M. Lony, ing. J. Rietkerk, ing. D.J.B.W Schuiling en prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF