Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Tussen transparant gevel/dak en omgeving

Transparante dakconstructies bij gevelaanbouwen of serres bieden veel voordelen voor daglichttoetreding en passieve zonneverwarming. Deze toepassingen nemen daarom toe bij nieuwbouw en renovatie. Maar vooral in de zomer zijn er problemen met oververhitting. Optimalisatie gedurende het gehele jaar is gewenst. Zo ontstaat de meest comfortabele en energiezuinige situatie. Gebruikers eisen duurzame, energiezuinige en comfortabele woningen en kantoren. Hierdoor zijn de afgelopen decennia gebouwen overmatig gesoleerd, waardoor de gebruiker vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke omgeving. Goed bouwen met glas of andere transparante materialen maakt optimale benutting van daglicht mogelijk. Ook kan gedurende grote delen van het jaar de zonnewarmte benut worden. Hoe realiseer je een afgestemde ontwerpmethodiek en afwegingsmodel voor innovatieve transparante dak/gevel-concepten en producten die een meerwaarde hebben voor daglicht, comfort en energiegebruik?

De doelstellingen om energie te besparen en daarmee de CO2uitstoot te verminderen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Reductie van de energievraag van de gebouwde omgeving en de inzet van duurzame energie zijn daarbij belangrijk. Tot begin jaren negentig is de gevel ontwikkeld als defensieve klimaatscheidingsconstructie. De buitenklimaatinvloeden via de gevel werden sterk gereduceerd en luchtverliezen door de gevel geminimaliseerd. Binnenklimaat verstorend gedrag van gebruikers was grotendeel uitgesloten, doordat de installaties voor het binnenklimaat centraal en autonoom werden geregeld. Maar gebruikers blijken de automatisch geconditioneerde ruimten niet optimaal te ervaren en beleven. De gebruiker wordt kritischer en daardoor wordt het gebruikscomfort en de beleving steeds belangrijkere keuzefactoren. De architect wordt hierdoor extra ondersteund in zijn natuurlijke drang tot vernieuwing. De actief dynamische gevel streeft de traditionele gevel . de passief en defensief klimaat scheidende constructie . voorbij. De actief dynamische gevel anticipeert op het buitenklimaat en is interactief met de klimaatinstallaties; de gevel als intelligent membraam, interface en medium [1] De literatuur onderscheidt verschillende transparante gevelsystemen [2]: enkelvoudig gesoleerde glasfaade; conventionele klimaatfaade; Hollandse klimaatfaade; tweedehuidfaade; lamellenfaade; tripelhuidfaade en membraanfaade. Opgemerkt dient te worden dat uitsluitend de hoofdvormen zijn benoemd. In de loop der tijd zijn vele tussenvormen ontwikkeld en toegepast.

Auteur(s): Prof.ir. . (Wim) Zeiler en ir. E. (Emile) Quanjel, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services; D. (Dick) Timmermans en M. (Michel) van Gerve, Brakel Atmos

Lees meer in de PDF