Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het beleidsplan van de afdeling ST wordt door die afdeling deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 Symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2006 organiseerde de Nationale universiteit van Taipei het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. Arup in Engeland verricht veel onderzoek naar onderdelen van sanitaire installaties. Dankzij dit onderzoek wordt meer bekend van het waterverbruik van douchekoppen en het daarmee gepaard gaande energiegebruik voor het verwarmen van drinkwater. Onderzoeken van het Arup leiden veelal tot aanbevelingen voor richtlijnen en normen in Engeland.

Het Market Transformation Programme (MTP) van de regering in Engeland ondersteunt de ontwikkeling en het in de praktijk toepassen van duurzame producten en technieken, met het oogmerk het milieu minder te belasten. Op de Britse markt is een grote verscheidenheid aan douchekoppen voor totale lichaamsreiniging verkrijgbaar, elk met zijn specifieke eigenschappen jegens de benodigde voordruk en volumestroom. Om inzicht te krijgen in het sproeibeeld, waterverbruik, energiegebruik en comfort bij een bepaald sproeipatroon van de douchekop is een programma gestart om deze aspecten van de douchekop in kaart te brengen. Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor een gestandaardiseerde testmethode om een productvergelijk te kunnen maken. Een tweede doelstelling is te onderzoeken hoever de volumestroom kan afnemen met het behoud van comfortabele straal. Het zou te kostbaar worden deze experimenten met een grote hoeveelheid echte douchekoppen uit te voeren. Daarom maken de onderzoekers gebruik van een speciaal voor dit doel ontwikkeld simulatiemodel. Voor gebruik van het simulatiemodel zijn uitkomsten uit het simulatiemodel vergeleken met meetresultaten van experimenten met echte douchekoppen.

Auteur: D. Woolf, Ove Arup & partners, Londen, Engeland.
Vertaling en bewerking: ing. W.G. van der Schee, Wolter & Dros te Amersfoort en W.J.H. Scheffer, UNETO-VNI te Zoetermeer
Lees meer in de PDF