Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het TVVL ST-beleidsplan wordt door de Expertgroep Sanitaire Technieken deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2013 organiseerde de universiteit van Nagano in Japan het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. De universiteit van Aveiro en de Anqip hebben onderzocht waartoe een reductie van het spoelvolume leidt in de closetpot en de afvoerleidingen [1]. TVVL Magazine van september 2013 publiceerde eerder een artikel onder dezelfde titel. 

Vers drinkwater is wereldwijd beperkt beschikbaar. Als gevolg van de groei van de wereldbevolking en de economische ontwikkeling neemt de vraag naar drinkwater wereldwijd toe. Op dit moment leeft 40% van de wereldbevolking in gebieden met een beperkte watervoorziening en de voorspelling is dat dit percentage stijgt tot 65% in 2025. Afhankelijk van de situatie in het land en de locale omstandigheden is de eerste stap om duurzaam met drinkwater om te gaan het beperken van het gebruik en voor spoelwater gebruik te maken van grijs water en/of hemelwater. Om in Portugal duurzaam watergebruik te stimuleren heeft de Anqip (Portuguese Association for Quality and Efficiency in Building Services) [2] in 2008 een vrijwillig certificeringssysteem voor tappunten gentroduceerd.

Auteur(s): Silva-Afonso, Universiteit van Aveiro, Department of civil engineering, Aveiro, PortugalVertaling en bewerking W.G. (Walter) van der Schee, Wolter & Dros te Amersfoort/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken, W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken 

Lees meer in de PDF