Samenwerkingen met anderen

Om onze doelen voor een duurzame leefomgeving te bereiken werken we samen met veel verenigingen en stichtingen binnen de branche. Zo werken we niet alleen met nationale organisaties, maar blijven we ook via internationale organisaties op de hoogte van wereldwijde ontwikkelingen.

Nationale samenwerkingen

Platform Duurzame Huisvesting

Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Namens TVVL nemen directeur John Lens en Jaap Dijkgraaf deel aan het overleg.

B.J. Max Stichting

Stichting B.J. Max-prijs reikt jaarlijks tijdens de TVVL Techniekdag de B.J. Max-prijs uit aan een auteur die in de afgelopen 3 jaar een artikel heeft gepubliceerd over een onderwerp uit ons vakgebied, waarbij onderzoek en/of nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Sinds 2018 bestaat deze prijs uit 2 categoriën: bewezen expert en jong talent.

In 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks de B.J. Max prijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en eerste erelid. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 TVVL opgericht. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen. Via de scheking van de heer B.J. Max blijft het mogelijk jaarlijks een geldprijs toe te kennen, met een persoonlijk vrij te besteden bedrag en een gedeelte voor verder onderzoek in het vakgebied. De jury van de B.J. Max-prijs bestaat uit juryvoorzitter prof.ir. W. (Wim) Zeiler, ir. R.D. (Rob) van Bergen en ir. F. (Froukje) van Dijken.

Alle winnaars:

 1. Ir. K. (Kees) te Velde † (1986)
 2. Ir. R.D. Crommelin (1987)
 3. Ing. Ph.J. (Philip) Ham (1987)
 4. Prof.ir. A.W. (Wim) Boeke † (1988)
 5. Ir. P. Euser (1988)
 6. Ing. T.A.J. Schalkoort (1989)
 7. Ir. H.J.M. (Henk) Knipscheer (1990)
 8. Ing. J. (Jacques) van Hove (1991)
 9. Prof.dr.ir. Ph.M. (Philomena) Bluyssen (1992)
 10. Ir. J.H. Berger † (1993)
 11. Prof.ir. W. (Wim) Zeiler (1994)
 12. Ir. A.H.H. (Harry) Schmitz (1995)
 13. Dr. ing. B. (Ben) Bronsema (1996)
 14. Dr.ir. P.J. (Peter) Lute † (1997)
 15. Drs. K. (Klaas) van Olst (1998)
 16. Prof.dr.ir. A.H.C. (Dolf) van Paassen † (1999)
 17. Dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans (2000)
 18. Ir. E.J. (Egbert) Wagenaar (2001)
 19. Prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen (2002)
 20. Ing. H.M. (Harry) Bruggema (2003)
 21. Dr.ir. E.M.C.J. (Emile) Quanjel arch. (2004)
 22. Ir. H.J. Broekhuizen MBA (2005)
 23. Ing. W.G. (Walter) van der Schee (2006)
 24. W.J.H. (Will) Scheffer (2007)
 25. Dr.ir. A.C. (Atze) Boerstra (2008)
 26. H.C. (Henk) Peitsman Bsc. (2009)
 27. Dr.ir. J. (Joost) van Hoof (2010)
 28. Dr. L.C.M. (Laure) Itard (2011)
 29. Ing. R. (Rienk) Visser (2012)
 30. Drs. J.L. (Joe) Leijten (2013)
 31. Ir. S.R. (Stanley) Kurvers (2013)
 32. Dr.ir. L. (Lisje) Schellen (2014)
 33. Ir. P. (Piet) Jacobs (2016)
 34. Prof.ir. P.G. (Peter) Luscuere (2017)
 35. Ir. A.H.T.M. (Alet) van den Brink (bewezen expert – 2018)
 36. Ir. T.J. (Dave) Baas (jong talent – 2018)
 37. Ir. F. (Froukje) van Dijken (bewezen expert – 2019)
 38. Dr.ir. R. (Rick) Kramer (jong talent – 2019)
 39. Ing. J. (Jan) Buijs (bewezen expert – 2020)
 40. (Lieke) Noij BSc (jong talent – 2020)
 41. Dr. ir. F. (Francesco) Franchimon (bewezen expert – 2021)
 42. (Christina) Papachristou (jong talent – 2021)
 43. Prof. Dr. W. van Marken Lichtenbelt (bewezen expert – 2022)
 44. Dr. Ir. R.J. Dikken (jong talent – 2022)
 45. Drs. E. Rooijakkers (bewezen expert – 2023)
 46. Ing. H. Lootens (jong talent – 2023)
WOI, Moedercurriculum

WOI, Stichting ter Bevordering Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek, wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. De steeds sneller gaande ontwikkelingen in de installatiesector betekenen dat de reguliere opleiding beter moet zijn toegesneden op de markt. Het betekent eveneens dat er betere cursussen moeten komen voor naschoolse opleidingen. Voor medewerkers moet het gebruikelijk worden om regelmatig terug te gaan naar het (reguliere) onderwijs voor aanvullende trainingen. De kennisontwikkeling vanuit het werk blijft belangrijk en is noodzakelijk voor de uitdaging in het werk.

Stichting Binnenklimaattechniek

Platform Binnenklimaattechniek bevat informatie en tools voor professionals in de utiliteitssector om energiezuinige gebouwen te creëren, waarbij een gezond binnenklimaat centraal staat. Op het platform staan o.a. publicaties, instrumenten & tools en kwaliteitstandaarden, waaronder het PVE gezonde kantoren. Het platform is de centrale vraagbaak voor professionals in de utiliteitssector, zoals ontwerpers, vastgoedbeheerders, woningcorporaties, adviseurs, onderhoudstechnici (bouwkolomketen), facilitair managers, toezichthouders en de overheid.

CONNECT2030

Om zicht te krijgen en te houden op de belangrijkste ontwikkelingen voor Nederland en de technieksector op weg naar 2030 hebben Wij Techniek, ISSO, Techniek Nederland en TVVL een nieuwe toekomstverkenning uitgevoerd: CONNECT2030. Dit onderzoek is in september 2022 gepresenteerd.

Het rapport is bedoeld als leidraad en inspiratie voor onze eigen technieksector, voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren zoals de gebouwde omgeving, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg. Het helpt ons om richting te geven aan de strategie van de technieksector en aan de communicatie over de rol en positie van de sector, de installateur en de technisch dienstverlener. Op de website van Connect2030 zijn naast het rapport ook handige tools en de samenvatting te vinden. Ook is hier CONNECT2025 en SCENARIO2040 te downloaden en is alles over de Techathon te lezen.

Internationale samenwerkingen

ASHRAE

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc.), is de Amerikaanse zustervereniging van TVVL. Hun missie: “To serve humanity by advancing the arts and sciences of heating, ventilation, air conditioning, refrigeration and their allied fields.” Sinds 23 juni 1963 is TVVL een zogenaamde ‘international affiliate’ van Ashrae. Dit betekent dat we onze eigen leden wederzijds als lid van de ander beschouwen, met alle daarbij horende (financiële) voordelen (deelname aan congressen; prijs van publicaties etc.).

In 1962 heeft Ashrae het initiatief genomen tot de oprichting van een wereldwijd verband van zusterverenigingen, onder de naam AASA (Ashrae Associate Society Alliance). TVVL maakt deel uit van dit netwerk. Vertegenwoordiging van TVVL vindt plaats via de international delegate.

REHVA

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) is in 1963 in Den Haag opgericht. TVVL was een van de initiatiefnemers. REHVA is een organisatie naar Nederlands recht, eind 90-er jaren is het secretariaat naar Brussel verplaatst. Bij REHVA zijn momenteel 26 Nationale Organisaties (NO’s) in Europa als lid aangesloten en vertegenwoordigt TVVL Nederland.

REHVA stelt zich als doel het bevorderen van de wetenschap en praktische toepassing in internationaal verband op de gebieden verwarming, luchtbehandeling, airconditioning en aanverwante technieken welke betrekking hebben op het binnenklimaat en op industriële processen (zie ook: www.rehva.eu)

REHVA stimuleert de interesse van studenten voor een studie in ons vakgebied. Tijdens CLIMA-congressen wordt de ‘international student poster award’ uitgereikt. Vertegenwoordiging van TVVL vindt plaats via de international delegate.

Lees hier de laatste REHVA Journal.

REHVA Dictionary

REHVA heeft in de afgelopen 15 jaar een woordenboek ontwikkelend waar mensen voor technische bouwtermen altijd op terug kunnen vallen. REHVA Dictionary biedt een uniek en zeer gebruiksvriendelijke tool voor HVAC professionals. Zoek een woord of zin en controleer meteen het meervoud en woordgeslacht. Het woordenboek is zowel online als via een app te gebruiken, in de App store en Google Play.

PROF/TRAC

PROF/TRAC, is een project binnen de Europese Unie waar in kaart gebracht wordt wat de benodigdheden zijn tot het bouwen van Zero Energy gebouwen en woningen. Met kernwoorden als verbinden, initiëren en inspireren creëert PROF/TRAC een platform waar samenwerking ontstaat en kennisoverdracht plaatsvindt via train-the-trainer trajecten.

Build Up Skills

Vakmanschap is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De Europese energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen alleen gerealiseerd worden door vakmensen met de juiste vaardigheden. Build Up Skills Nederland (BUS-NL) zet zich hiervoor in! Op 1 oktober 2022 is BUS-NL gestart; met financiële steun van de Europese Unie. In dit project maken we in de eerste 8 maanden een analyse van de status quo.

Vanuit het resultaat ‘de analyse status quo’ werken we met het BUS-NL netwerk in de tweede helft van 2023 aan een roadmap die schetst hoe we in Nederland de ontwikkeling van het benodigde vakmanschap kunnen versnellen.