Partners 31 oktober 2023

Écht weten waar je gebouw staat, voor je aan de slag gaat

Een plek waar data over het energieverbruik van een gebouw is op te vragen, te vergelijken en te delen met een expert. Er is jaren aan gewerkt maar die plek is er nu: www.datastelselverduurzamingutiliteit.nl. Hier kunnen ondernemingen en hun dienstverleners inloggen en data gebruiken voor slimme kosteneffectieve verduurzaming.

Nadat een gebouweigenaar zichzelf heeft geïdentificeerd en zijn gebouw heeft toegevoegd worden zijn verbruiksdata opgevraagd. Zodra deze data beschikbaar is krijg je direct het gemiddelde energieverbruik per vierkante meter van je gebouw te zien. Voor gebouweigenaren betekent de komst van het datastelsel een unieke kans: hun gebouw slim verduurzamen met data. Bijvoorbeeld door de verbruiksdata over een gebouw te vergelijken met andere gebouwen. Heb je meerdere gebouwen in bezit, dan kan je met het datastelsel bepalen welk gebouw het meest energiezuinig per m2 presteert. Maar je kan je gebouw(en) ook vergelijken met het gemiddelde energieverbruik van vergelijkbare gebouwen. Zo zie je bijvoorbeeld of je kantoor of winkel energieslurpender is dan het landelijke gemiddelde. Al je data blijft anoniem, tenzij je iemand machtigt om de data in te zien.

Door de data van je gebouw te delen met je dienstverleners (installateur, aannemer of adviseur) kunnen zij je gebouw nog gerichter en kosteneffectiever verduurzamen. Hiervoor is wel jouw machtiging nodig, via www.datastelselverduurzamingutiliteit.nl kun je die makkelijk, overzichtelijk en veilig verstrekken (en ook weer intrekken als je dat wilt). Niemand kan dus zomaar de data van je gebouw te zien krijgen. Nadat je jouw machtiging hebt afgegeven kan de dienstverlener (na diens identificatie) je de verbruiksdata inzien en downloaden. Zo kunnen zij in één omgeving van meerdere klanten de energie- en gebouwgegevens ontsluiten. De effectiviteit van een besparingsproject voor een gebouw is zo bijvoorbeeld goed te monitoren. Dat helpt bij het onderhouden en monitoren van energieverbruik, maar maakt ook besparen op detailniveau mogelijk. De echte koplopers in duurzaamheid en besparing kunnen zo met data hun pand verder verduurzamen.

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Platform Duurzame Huisvesting, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord (2019).

Gebruik het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit vandaag nog via www.datastelselverduurzamingutiliteit.nl of lees verder op de website van Platform Duurzame Huisvesting.

Ook interessant