Nieuws 14 november 2022

Winnaars B.J. Max prijs 2022

Tijdens de TVVL Techniekdag op 9 november reikte TVVL de B.J. Max Prijs uit aan 2 personen die op toegankelijke wijze een studie of onderzoek hebben gepubliceerd. Dit jaar ging de onderscheiding in de categorie bewezen expert naar Wouter van Marken Lichtenbelt en in de categorie jong talent naar Robbert-Jan Dikken. Zij ontvingen de onderscheiding uit handen van Lada Hensen.

De winnaar van de categorie bewezen expert, Prof. Dr. W. van Marken Lichtenbelt, heeft de prijs gewonnen vanwege zijn artikelen over de relatie van thermisch comfort en gezondheid. Hij studeerde biologie in Groningen en promoveerde daar op het proefschrift: Energetics of the green iguana in a semi-arid environment. Daarna is hij de mensen op dezelfde manier gaan bestuderen. In het bijzonder bestudeerde hij met zijn team het effect van temperatuur op fysiologie en gedrag. Hij heeft zeer veel gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en vertaalde wetenschappelijke kennis naar ontwerppraktijken voor een gezond binnenklimaat in gebouwen. Zijn studies zijn van groot belang geweest voor onze kennis over een gezond binnenklimaat is, en hoe dat interacteert met leefstijlen.

Dr. Ir. R.J. Dikken heeft de categorie jong talent gewonnen met zijn onderzoek naar praktische toepassingsmogelijkheden van Machine Learning en kunstmatige intelligentie in installaties en bouwfysica. Na een bachelor en master in toegepaste natuurkunde besloot hij te promoveren in Computational Material Sciences op het proefschrift Friction and Plasticity of micro- en nanoscale metal contacts. Sinds 2017 werkt hij fulltime bij Peutz en is hij verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe discipline voor de integrale benadering van artificiële intelligentie, machine learning, data science, fysische modellen en geavanceerde meetmethodes. Hij werkt mee aan verschillende projecten, onder andere de Brains for Buildings TKI project

B.J. Max prijs

In 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks tijdens een bijeenkomst van TVVL de B.J. Max Prijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en erelid. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 TVVL opgericht. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen. In zijn testament heeft de heer Max, de B.J. Max Stichting wederom als legataris vermeld. Hierdoor blijft het mogelijk jaarlijks de prijs van € 4500 te blijven toekennen, met een persoonlijk vrij te besteden bedrag en een gedeelte voor verder onderzoek in het vakgebied.

Lees ook