Nieuws 26 juni 2024

Vernieuwde website www.binnenklimaattechniek.nl

Stichting Binnenklimaattechniek zet de volgende stap in het voorzien van de kennisbehoefte van de professional die zich inzet voor een gezond binnenklimaat: op de vernieuwde website Binnenklimaattechniek.nl toont het kenniscentrum toegang tot alle publicaties, tools en richtlijnen binnen verschillende toepassingsgebieden. Met dit initiatief benadrukt de stichting het belang van een gezond binnenklimaat en de kennis die hiervoor nodig is.

Per toepassingsgebied krijgt de professional voortaan specifieke kennis in de vorm van tools, publicaties en richtlijnen op de vernieuwde website.  Het kenniscentrum verbindt onderzoek vanuit hoger en wetenschappelijk onderwijs met de praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is het recent gepubliceerde PvE Gezond Binnenklimaat voor Langdurige Zorg. Voorafgaand aan deze publicatie is er gekeken naar de invloed van binnenklimaatcondities op specifieke doelgroepen binnen de langdurige zorg om een Programma van Eisen op te stellen.

Kennisprojecten
Vragen vanuit de markt, kunnen aanleiding geven om kennisprojecten op te starten. Het kenniscentrum faciliteert deze samenwerking met marktpartijen, zodat de kennis kan meegroeien in een veranderende gebouwde omgeving.

Ook toont Binnenklimaattechniek.nl het opleidingsaanbod voor aankomende en ervaren klimaattechnici vanuit verschillende opleiders. Deze sluiten aan op verschillende aspecten die te maken hebben met een gezond binnenklimaat.

Over Stichting Binnenklimaattechniek
Stichting Binnenklimaattechniek biedt professionals alle benodigde hulpmiddelen om op duurzame wijze gezonde gebouwen tot stand te brengen. Door deze bundeling ontstaat hét kennisplatform voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van binnenklimaatinstallaties. Stichting Binnenklimaattechniek is een initiatief van Binnenklimaat Nederland, TVVL en Smart WorkPlace.