Nieuws 20 december 2022

TVVL ontwikkelt intern opleidingstraject voor Royal Haskoning DHV

Woensdag 23 november 2022 tekenden André van Schoonhoven, Technical Director MEP bij Royal HaskoningDHV en John Lens, algemeen directeur van TVVL, een overeenkomst voor het opzetten van een intern opleidingstraject voor medewerkers van Royal HaskoningDHV. In 2023 zal TVVL 2 post-hbo opleidingen ontwikkelen en uitvoeren, respectievelijk MEP Engineer W en MEP Engineer E, waarbij MEP staat voor Mechanical, Electrical en Plumbing. De opleidingen richten zich op het ontwerp van technische installaties in de gebouwde omgeving. De W-opleiding behandelt de klimaat- en sanitaire installaties en de E-opleiding de elektrotechnische bedrijfsinstallaties.

Royal HaskoningDHV voorziet met deze overeenkomst in een unieke oplossing voor de specifieke kennisbehoefte van MEP medewerkers binnen de businessline Industry & Buildings.

John Lens: “Om antwoorden te vinden voor de uitdagingen waar onze sector voor staat én flexibel mee te kunnen bewegen in de ontwikkelingen in de branche neemt de vraag naar technisch geschoold personeel steeds verder toe. Vanuit TVVL zien wij een trend ontstaan bij bedrijven om het opleidingsaanbod voor hun medewerkers nog beter af te stemmen op de eigen specifieke kennisbehoefte. Wij zijn enorm trots dat Royal HaskoningDHV ons het vertrouwen heeft gegeven om op basis van deze kennisbehoefte 2 opleidingen op maat samen te stellen en we kijken er naar uit om vanaf 2023 ook via deze weg onze bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.

Over Royal Haskoning DHV
Royal HaskoningDHV is al 140 jaar een internationaal, toonaangevend, niet-beursgenoteerd ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Amersfoort, Nederland. Het heeft kantoren in 30 landen en heeft wereldwijd 6.000 professionals in dienst.
Kijk voor meer informatie op Royal HaskoningDHV | Enhancing Society Together

Lees ook