Nieuws 10 januari 2023

TVVL en Baas B.V. ontwikkelen post-hbo opleiding Ondergrondse Infratechniek

Recentelijk hebben TVVL en Baas B.V. een samenwerkingsconvenant getekend voor het ontwikkelen en uitvoeren van een post-hbo geregistreerde opleiding op het gebied van de engineering en het ontwerp van ondergrondse infratechniek. Kennis die onmisbaar is om de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt het hoofd te bieden.

Met de energietransitie en verregaande elektrificatie in de gebouwde omgeving staan aannemers in de infratechniek voor grote uitdagingen. Niet alleen is er zeer veel werk, maar ook de vraag naar kennis neemt steeds verder toe. Het aanbod van opleidingen die inspelen op deze snelle ontwikkelingen in de ondergrondse infratechniek zijn dan ook voor alle functies in de gehele keten van belang. De nieuwe post-hbo opleiding Ondergrondse Infratechniek biedt professionals die te maken krijgen met deze engineerings- en ontwerpwerkzaamheden de juiste kennis om hun werkzaamheden nu en in de toekomst uit te voeren.

John Lens, algemeen directeur TVVL: “TVVL biedt al meer dan 50 jaar technische opleidingen op post-hbo niveau die zich richten op de verschillende installaties in en om gebouwen. Met dit convenant voor de post-hbo geregistreerde opleiding Ondergrondse Infratechniek zet TVVL nu ook de stap naar installatietechniek tussen gebouwen en wijken. De nieuwe opleiding richt zich vooral op de engineering van warmte-, gas- en elektriciteitsnetten. Deze kennis is onmisbaar om de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt het hoofd te bieden.”

Ron van Baal, regiodirecteur Baas B.V.: “Onze sector kende een historie van “u vraagt en wij draaien”; onze opdrachtgevers zorgden voor een ontwerp en wij waren verantwoordelijk voor uitvoering. In de afgelopen jaren zien we een drastische ommekeer, die ertoe leidt dat de engineeringsvraag steeds verder toeneemt en behoefte is ontstaan aan een passende opleiding. We hebben samen met TVVL een post-hbo infra engineering-leergang samengesteld die hierin voorziet. We zijn dan ook trots op deze co-creatie!”

Lees ook