Nieuws 3 april 2024

Programma van Eisen Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg gelanceerd

Het Programma van Eisen (PvE) Gezond Binnenklimaat voor Langdurige Zorg, gelanceerd door Stichting Binnenklimaattechniek, is een mijlpaal in de verbetering van de leefomgeving voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg. Tijdens het Gezond Binnen Congres op donderdag 28 maart overhandigde Remi Hompe, voorzitter van Stichting Binnenklimaattechniek, het eerste exemplaar aan Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

Het PvE Gezond Binnenklimaat voor Langdurige Zorg vertegenwoordigt een belangrijke stap vooruit in de verbetering van de leefomgeving voor cliënten en medewerkers binnen de langdurige zorgsector. Dit initiatief onderstreept het belang van een aangepast binnenklimaat dat voldoet aan de specifieke behoeften van een bijzonder kwetsbare groep mensen die significant meer tijd binnenshuis doorbrengen dan de gemiddelde persoon. Het PvE dient als gids voor het stellen van adequate eisen aan het binnenklimaat, wat bijdraagt aan een verbeterde gezondheid, comfort, en algehele welzijn van zowel cliënten als zorgpersoneel.

Tot op heden was er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Het PvE biedt voor het eerst duidelijke en specifieke criteria in deze sector. Dit is van grote waarde voor zorginstellingen, eigenaren van zorgvastgoed, aannemers, en installateurs die te maken hebben met de uitdagingen van verduurzaming, renovatie, of nieuwbouw in deze sector. Door te voorzien in deze gerichte richtlijnen, faciliteert het PvE niet alleen een betere kwaliteitscontrole en -sturing op het binnenklimaat maar bevordert het ook direct de tevredenheid en het welbevinden van cliënten en het zorgpersoneel. Dit benadrukt het belang van het PvE binnen de zorgsector, met een positieve impact op de levenskwaliteit van een groep kwetsbare mensen.

Het PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg is het resultaat van een samenwerking tussen Binnenklimaat Nederland, TVVL en Gezond Binnen. De publicatie bouwt voort op eerdere initiatieven gericht op een gezonde leef- en werkomgeving zoals het PvE Gezonde Kantoren en het PvE Gezonde Woningen. Dit benadrukt de bredere toewijding aan het creëren van gezonde binnenmilieus voor alle facetten van de samenleving. Met de publicatie van dit rapport biedt Stichting Binnenklimaattechniek een toegankelijke bron van expertise die essentieel is voor het bevorderen van een gezonder, comfortabeler en duurzamer binnenklimaat in de langdurige zorg.

Het rapport is vanaf vandaag kosteloos beschikbaar via de website van Stichting Binnenklimaattechniek.

Bekijk het rapport