Nieuws 20 november 2023

Eerste WEii bewijzen van deelname uitgereikt

Op 20 november 2023 vond de primeur plaats van de allereerste uitreiking van bewijs van deelname aan de WEii-training; een prachtig moment in de wereld van duurzaamheidscertificering voor gebouwen. Het volgen van de training is een eerste stap in de richting van het verkrijgen van een licentie om gecertificeerde WEii-scores te mogen toekennen.

De training, met een tweeledig doel, biedt deelnemers een diepgaand inzicht in de WEii-methodiek, inclusief de oorsprong en achtergrond. Daarnaast doorlopen de deelnemers verschillende rekenprotocollen, waarmee ze worden voorbereid op het nauwkeurig bepalen van de WEii-score met objectieve gegevens. Het nieuwste rekenprotocol is uitgelegd, wat binnenkort ook beschikbaar is via WEii.nl. Daarnaast is de training een verplichte stap voor het verkrijgen van een licentie om voor het afgeven van WEii-certificaten. Deze certificering wordt een steeds belangrijker instrument voor verschillende belanghebbenden, waaronder bevoegde gezagsinstanties en accountants, die kunnen vertrouwen op de correctheid van de WEii-score.

De pioniers van de eerste training hebben deze met succes afgerond en zijn beloond met de allereerste bewijzen van deelname, uitgereikt door John Lens van TVVL en Martin Mooij van DGBC. Na deze mijlpaal zullen er nog vele trainingen volgen, waarvan de volgende al gepland staat voor 18 januari 2024. De verwachting is dat steeds meer professionals zich zullen laten certificeren, waardoor de WEii-methodiek een nog bredere acceptatie zal genieten in de inspanningen voor een duurzamere gebouwde omgeving.

Ook interessant