Nieuws 12 december 2022

Ed Rooijakkers nieuwe directeur Stichting WOI

Stichting WOI (Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek) heeft per 1 september 2022 Ed Rooijakkers aangesteld als nieuwe directeur van de stichting. Ed Rooijakkers is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (Natuurkunde) en als adviseur circa 30 jaar actief in de wereld van Building Services. Rode draad in zijn werkzaamheden als adviseur is het continue streven naar duurzame en optimaal functionerende technische voorzieningen in gebouwen. Techniek die ontworpen, gerealiseerd, onderhouden en beheerd wordt voor de mensen die de gebouwen gebruiken.

Ed Rooijakkers ziet uit naar zijn nieuwe rol: “Ik ben al wat jaren in de installatiesector als adviseur actief en heb een goed overzicht wat er loopt, zowel bij onderzoek & onderwijs als in de praktijk. Maar bij innovatie en kenniscirculatie raken en stimuleren onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar niet genoeg. Gebouwen kunnen immers beter en duurzamer. Dat zien we denk ik allemaal. Daar zit een groot potentieel. Mijn opvatting is: als je dat vindt, dan moet je er ook iets aan doen. Vooral niet alleen, maar met de bedrijven en met kennispartijen die daar al actief zijn. Daarom heb ik met veel motivatie voor deze rol bij WOI gekozen.”

Aart van Gelder, voorzitter WOI, toont zich positief over deze stap: “WOI is misschien een bescheiden makelaar achter te schermen, maar we hebben een goed trackrecord. De installatiesector staat nu voor heel grote uitdagingen. Niet alleen wat betreft de energietransitie, digitalisering of nieuwe technologie, ook als het over gaat over nieuwe professionals in de sector. Dat vraagt meer inzet van Stichting. In de visie van WOI vraagt hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek een steviger betrokkenheid van bedrijven uit de installatiesector. Ook het versnellen van de kenniscirculatie – wat leren we van onderzoek, wat kunnen we toepassen, tot welke nieuwe vragen leidt het – vraagt een intensieve dialoog met professionals in de sector. Het vraagt ook meer verbinding in de keten, tussen universiteiten, hogescholen en andere onderzoeks- en onderwijsorganisaties. Met Ed Rooijakkers aan boord kan WOI op dit gebied meer bereiken.”

Stichting WOI is actief in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de installatiesector. Zo heeft WOI met financiële steun van bedrijven uit de installatiesector de leerstoel Buildings Services Innovation aan de TU Delft en de Fellow Installatietechniek aan de TU Eindhoven ingesteld. Daarnaast financiert Stichting WOI samen met bedrijven uit de installatiesector verschillende onderzoeksprojecten. Voor de versnelling van de kennisoverdracht werkt Stichting WOI samen met onder meer TVVL, ISSO, Wij Techniek, Techniek Nederland en NLIngenieurs.

Lees ook