Metathema 2021-2024

Het metathema van TVVL voor 2021-2024: Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving. In 2020 zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid is gebouwen onverminderd belangrijk.

Gigantische uitdagen

TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek, in dienst van mens en duurzaamheid, we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Bronnen worden schaarser, efficiëntie kan niet meer de maat zijn. Laten we daarom kiezen voor goed in plaats van minder slecht.

Nederland staat voor een gigantische uitdaging. De installatiebranche heeft een bepalende invloed op het slagen van de veranderingen die Nederland ondergaat. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering, coronapandemie: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken.

Wil jij een bijdrage leveren aan de oplossingen voor de technische uitdagingen van overmorgen? Stuur een mail naar info@tvvl.nl en ga samen met andere TVVL leden aan de slag!

Jaarthema's

Jaarthema’s

Het metathema hebben we opgedeeld in 4 jaarthema’s om elk jaar de focus op een ander deel van het metathema te kunnen leggen. Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom hebben we gekozen voor de volgende jaarthema’s:

  • 2021: Gezondheid, comfort en data
  • 2022: Circulaire economie en data
  • 2023: Klimaatverandering en data
  • 2024: Klimaatverandering en data