Naar alle kennispartners

Xigna

Xigna is het expertise bureau op het gebied van waterveiligheid en beheer met specialisaties legionella, zwembadwater en proceswaterbeheer. Bij Xigna kan men terecht voor professioneel wateradvies, laboratorium- en inspectiediensten. Als TVVL Kennispartner draagt Xigna bij aan kennisontwikkeling binnen de watersector.

TVVL Kennispartner

Erwin Nijlant, Directeur bij Xigna en actief lid van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken: “Het delen van kennis en waterbeheer zit ons in het bloed. Onze passie, gedrevenheid en expertise heeft ertoe geleid dat niet alleen het aantal legionella besmettingen daalde met soms wel 70% maar ook de exploitatiekosten afnamen. Innovatief, onafhankelijk en gepassioneerd lost Xigna al jaren structureel problemen op in waterinstallaties. De samenwerking met  TVVL maakt het mogelijk om onze ervaringen en expertise te delen met de leden, kennispartners en de installatiesector.  Daarnaast heeft het TVVL Kennispartnerschap ook kennis opgeleverd door onder andere de samenwerking met de andere kennispartners bij het organiseren van diverse bijeenkomsten.”

John Lens, directeur bij TVVL: “We zijn ontzettend blij met de inbreng van Xigna binnen de vereniging en de sector, dankzij hun passie en bevlogenheid zijn er verschillende initiatieven gestart en heeft kennisdeling, elkaar inspireren en netwerken binnen de TVVL Kennispartners een nieuwe impuls gekregen.”