Naar alle kennispartners

IMI Aero-Dynamiek

Wil haar klanten helpen gebouwen veilig, gezond en energie efficiënt te maken voor de mensen die erin wonen en werken, en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Opgericht als inregelbedrijf ondersteunt IMI Aero-Dynamiek in de segmenten bouw, gezondheidszorg en industrie met een volledig commissioning en verificatie pakket.

TVVL Kennispartner

John Lens, Algemeen Directeur TVVL: “Ik ben ontzettend trots dat IMI Aero-Dynamiek de volgende stap heeft gezet in haar verbinding met TVVL. Binnen de vereniging werken we vanuit ons vakgebied hard aan het realiseren van een duurzaam Nederland. Dit kan alleen door intensieve samenwerking en het delen van en vertrouwen op elkaars kennis en expertise. IMI Aero-Dynamiek vormt met haar focus op regeltechniek en commissioning een mooie aanvulling op de TVVL Kennispartners en ik kijk er dan ook enorm naar uit om met deze diverse groep van kennispartners verder te werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar onze branche voor staat.”

Lennaert de Bokx, Algemeen Directeur IMI Aero Dynamiek: “Namens IMI Aero Dynamiek zijn we bijzonder trots dat we deze verbinding met TVVL zijn aangegaan. Met deze verbinding zien wij er naar uit om de kennis en expertise van TVVL en IMI Aero Dynamiek te combineren en invulling te geven aan onze ambitie, het zijn van dé betrouwbare partner in gebouwprestaties.