Naar alle kennispartners

Carrier

Carrier is fabrikant en distributeur van HVACHeating in de vorm van warmtepomptechnologie. Ventilatie in de vorm van luchtbehandelingskasten en ook rooftop units. AirConditioning in complete systeemoplossingen met VWF als basis.

TVVL Kennispartner

Het gaat er niet om wat je zelf als organisatie kunt bereiken, maar vooral ook om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Daarom wordt er door Carrier wereldwijd op vele facetten samengewerkt op het gebied van onderwijs, training, research en partnerships.

Dick van Giezen, managing director: “Kennis delen zit in onze genen. Dr. Willis Carrier heeft deze industrie ontwikkeld met vele systemen en concepten. Door altijd alles op te schrijven en te delen is dit bedrijf gegroeid tot de nr. 1 van de wereld. Vanuit die gedachte zijn we als Carrier ook nauw verbonden met TVVL door kennis te delen. Onze organisatie levert docenten, neemt deel in Expertgroepen, geeft lezingen, maar stelt tevens cursussen beschikbaar aan TVVL, die we zelf geven. Daarnaast is de samenwerking in de bouwkolom met architecten, projectontwikkelaars, adviseurs en bouwers belangrijk om bij het gebouwontwerp de juiste input te kunnen leveren, zodat de klimaatinstallatie optimaal in het gebouw geïntegreerd is.”