Naar alle kennispartners

Bosch

Bosch Thermotechniek Thermotechniek zet zich in voor de reductie van fossiele brandstoffen en maximalisering van de toepassing van duurzame energie. Als kennispartner van TVVL draagt Bosch Thermotechniek bij aan kennisontwikkeling op het gebied van de reductie van fossiele brandstoffen en maximalisering van de toepassing van duurzame energie.

TVVL Kennispartner

John Lens, directeur bij TVVL: “In 2017 sloot Bosch zich als 6e Kennispartner aan bij TVVL. Inmiddels heeft dit netwerk zich behoorlijk uitgebreid en ik ben dan ook enorm trots om te zien hoe Bosch zich samen met de andere koplopers binnen dit netwerk steeds weer inzet om kennis en expertise in de vereniging TVVL en daarmee de branche in te brengen en andere koplopers te stimuleren om ook voorbij de eigen grenzen te kijken. Met elkaar maken deze Kennispartners echt het verschil en de ontwikkeling van het onlangs geïntroduceerde EnergieKompas is daar een mooi voorbeeld van.”

Rik Visscher, Director Sales Operations bij Bosch Thermotechniek: “Met dit kennispartnerschap gaan we de samenwerking met andere leveranciers aan om de klant zo het beste te kunnen bieden. Wij signaleren een duidelijke behoefte aan kennis. Alleen door actief het gesprek met elkaar aan te gaan en in zetten op samenwerking en kennisdeling ontstaat innovatie. Kennispartner van TVVL worden is voor ons dan ook een logische keuze.”