Naar alle kennispartners

Alklima

Alklima B.V. is exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living Environment Systems en een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt. Naast importeur, is het bedrijf ook een belangrijke vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, e.d. als het om complexe klimaatvraagstukken gaat.

TVVL Kennispartner

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd dat Alklima zich als Kennispartner heeft aangesloten bij Bosch Thermotechniek, Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha, Systemair, Holland Water en Xigna. TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Alklima is een belangrijke speler in de discussie over de energietransitie en vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de andere Kennispartners.”

Erwin Tuijtel, Directeur innovatie Alklima -Mitsubishi Electric bij Alklima: “Het ultieme doel wat wij voor onszelf hebben geformuleerd is; ‘De beste partner zijn met technologische oplossingen voor een comfortabel en duurzaam leef- en werkklimaat, met impact voor de maatschappij én onszelf.’ Om dit te bereiken is het delen van kennis maar ook het leren van elkaar van ontzettend belang. Hier sluit TVVL en het kennispartnerschap naadloos bij aan.”