Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Hoe kunnen beide elkaar ondersteunen?

Op het gebied van domotica, het automatiseren van woonfuncties, is de markt in beweging. Een recent overzicht van VWS en VROM leverde 357 voorbeeldprojecten op. Toch zijn echt goed geslaagde projecten schaars. Het is daarom belangrijk kennis te hebben waar je allemaal op dient te letten om de afstemming tussen gebruiker, woning en techniek optimaal te laten verlopen.  Volgens SCP( Sociaal en Cultureel Planbureau) -berekeningen kan zorgdomotica de collectieve lasten per Nederlander per jaar met maximaal  6.000 terugdringen bij een eenmalige investering van  7.500 per woning en een klein jaarlijks onderhoudsbudget. De levensloopbestendige woning is ondenkbaar zonder domotica. Met de toenemende vergrijzing van Nederland dus een enorme potentile groeimarkt.

En van de grote toekomstige effecten van de vergrijzing in Nederland is het stijgend aantal mensen met dementie. Volgens de Gezondheidsraad van ruim 175.000 in 2002, naar ongeveer 207.000 in 2010 en 412.00 in 2050. Als gevolg hiervan dienen er in de komende jaren bij zorginstellingen veel plaatsen beschikbaar te komen. Dat is echter budgettair en wat betreft beschikbaar personeel bijna onmogelijk in te vullen. Daarom zijn zorginstellingen op zoek naar alternatieve mogelijkheden om de benodigde zorg in alternatieve opvangcentra, het zogenaamde kleinschalig wonen, waar mogelijk op afstand te gaan verzorgen. Wellicht kan domotica een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van de gebruikers van dergelijke nieuwe zorgconcepten. In dit vakgebied spreken de experts over de verschillende aspecten van domotica. Het ontwerp, de installatie, het onderhoud, de hardware en de software en niet te vergeten interfaces, kosten en nieuwe trends in producten en diensten. Maar vaak wordt de gebruiker vergeten in deze technologie push, terwijl het daar toch juist om gaat. Wat kan domotica voor de gebruiker betekenen en wat is nu de praktijk. In dit artikel zal daarop kort worden ingegaan. Verder zal vooral worden stilgestaan bij de reden waarom de resultaten van domatica nog steeds achter blijven bij de hoog gespannen verwachtingen ten opzichte van

Auteur(s): prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF