Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Aangezien zonne-energie de enige duurzame bron is van energie, is het voor duurzame scholen van belang de relatie met deze duurzame energiebron te benadrukken. Hierdoor zal het milieubewustzijn van de kinderen en ook van hun ouders groeien. Er wordt dan een belangrijke bijdrage geleverd aan de verandering van de maatschappelijke bewustwording, van de noodzaak van duurzaamheid en de mogelijke oplossingsrichting om de dreigende problematiek te pareren. Maar slechts bij een minderheid van onderwijsinstellingen zijn zonnecollectoren (2 %) dan wel zonnecellen (5 %) aanwezig. Alleen het toepassen van zonnecellen is toegenomen in de periode 2004-2006.

Niet alleen gemeenten nemen initiatief, maar vaak ook particuliere stichtingen zoals de Schifting Doarpsmne Reduzum. Deze stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de Friesse dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Dit heeft geresulteerd in de exploitatie van een 225 kW windmolen en 3 PVs installatie met een totaal vermogen van 13,2 kWp [1]. De zonnepanelen op de Trije Doarpen Skoalle van Reduzum [1]. – FIGUUR 1 . De installatie bestaat uit 44 panelen van 110 Wp per stuk en levert ieder jaar . 4.000 kWh. Het project is tot stand gebracht door de Stifting Doarpsmne Reduzum en betaald uit opbrengsten van de windmolen, die sinds oktober 1995 in bedrijf is. SenterNovem heeft een projectsubsidie van 25 % verleend en ook NUON heeft financieel bijgedragen. De opbrengst van de installaties is te vinden op de maandopbrengstpagina van de website van de stichting.  Ook in het buitenland zijn veel van dergelijke initiatieven te vinden, bijvoorbeeld het Watts On Schools, Bringing Solar Energy to the Communities We Serve, project Arkansas in de Amerika, dat ook een eigen website heeft met diverse onderwijs ondersteunende activiteiten [2]. Vooral in Duitsland zijn vele scholen uitgerust met pv-installaties, gegevens van enkele van deze projecten zijn via de website Schools involved in solar energy projects op te vragen [3].

Auteur(s): prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF