Terug naar de kennisbank

Zijn gebouwen in te zetten als slimme energiebuffer?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De verduurzaming van de energievoorziening zorgt voor congestie op de energienetten en een mismatch tussen de duurzame energieopwek en de energiebehoefte. Deze problemen kunnen voorkomen worden door energie tijdelijk op te slaan. Zo kunnen pieken afgevlakt worden en kan de mismatch tussen opwek en behoefte overbrugd worden. Inmiddels worden door energiebedrijven daarvoor enorme batterijen gerealiseerd. Gebouwen kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de congestie- en mismatchproblemen. Elk gebouw is een warmtebuffer die hiervoor slim ingezet kan worden.

 

Auteur: Ir. M. (Michiel) van Bruggen, adviseur De Energiemanager, TVVL Expertgroep Klimaattechniek | TVVL Magazine Nr. 4 2023