Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het onderzoeksveld interactie tussen wind en gebouwen, wordt bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft onder andere gekeken naar de consequenties van de gebouwvorm bij de opwekking van energie met behulp van windturbines. Het gaat daarbij niet zo zeer om de vraag hoeveel een turbine nu exact op gaat brengen op een bepaalde plek, maar om de vraag of de vormgeving van het gebouw kan bijdragen aan het beter presteren van de turbine. Gezien het feit dat het op grote hoogte harder waait dan dicht bij de grond, ligt het voor de hand dat hoogbouw wordt gezien als de eerst aangewezen plek voor het plaatsen van windturbines. In dit artikel wordt een aantal aspecten, van belang bij het plaatsen van windturbines in hoogbouw, toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van twee voorbeelden Het eerste voorbeeld is een gebouw dat op het ogenblik wordt gebouwd, het WTC in Bahrain. Het tweede gebouw bestaat alleen nog maar op de tekentafel: de Kite Tower die zou moeten worden gebouwd in Leeds. 

Door de toenemende aandacht voor groene energie staat ook windenergie weer in de belang stelling. Een van de aspecten daarvan is onderzoek naar de mogelijkheid om de wind in de bebouwde omgeving te gebruiken voor het opwekken van energie. Veel praktijktoepassingen van dit idee zijn er nog niet. Het is een relatief jong onderzoeksveld, waaraan nog maar weinig (openbaar) onderzoek is verricht, en waarover nog weinig publicaties zijn verschenen. De meest directe toepassing van windenergie op gebouwen, is het plaatsen van turbines op bestaande (hoog)bouw. Voor het optimaal functioneren van windturbines bij hoogbouw, is het echter verstandig om bij het ontwerp van het gebouw reeds rekening te houden met de te plaatsen turbines.

Auteur(s): ir. H. Plomp en dr. ir. L. Aanen

Lees meer in de PDF