Terug naar de kennisbank

Welk koudemiddel kiest u voor koelinstallaties en warmtepompen?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat is de beste methode als u voor de beslissing staat om te kiezen voor koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen? In dit artikel gaan we in op de afwegingen waar ontwerpers en eigenaren van koelinstallaties en warmtepompen mee te maken hebben en welke consequenties de keuzes voor verschillende koudemiddelen hebben op milieu, CO2 -emissie, veiligheid en kosten. Het forse F-gassenreductie-schema dwingt ons anders te denken dan gebruikelijk, gezien de CO2 -emissiereductiedoelstellingen in het Klimaatakkoord. 

De keuze voor het juiste koudemiddel is een belangrijke overweging bij het ontwerp (door de adviseur of installateur) en de aankoop (de gebruiker) van koelinstallaties en warmtepompen. Enerzijds zijn energetische en kostenafwegingen doorslaggevend, aan de andere kant zijn de milieu- en veiligheidsaspecten bepalend. Daarnaast worden keuzes beperkt door het type aggregaat dat is voorgevuld met een bepaald koudemiddel. Het koudemiddel bepaalt ook sterk de kosten van de aanschaf van de koelinstallatie of warmtepomp. De installaties met lage of nul “Global Warming Potential” (GWP) koudemiddelen zijn duurder dan de installaties met F-gassen. Echter, alleen vanwege prijs kiezen is niet meer van deze tijd, gelet op de energietransitie en de verduurzaming van de economie.