Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bureaulampen toepassen of betere werkplekverlichting installeren? Die vraag is momenteel zeer actueel. Lokale verlichting op het bureau- of werkvlakblad kan het visuele systeem van de mens meer comfort bieden. Maar dit is altijd een aanvulling op de algemene verlichting. Bovendien kan het voor veel hinder en discomfort zorgen. Soms verdwijnen al na een jaar de duur aangeschafte bureaulampen in het archief, om vervolgens te worden afgevoerd. Algemene verlichting kan bestaan uit daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide. Toepassing van daglicht heeft een positief effect op de mens, zowel in emotioneel als bioritmisch opzicht. Daglicht zet onze hormonale klok gelijk. Toch zal kunstlicht altijd nodig zijn bij onvoldoende daglicht.

Voor het gebruik van kunstlicht gelden specifieke voorwaarden. Deze zijn Europees vastgelegd in de norm NENEN 124641: Light and lighting . Lighting of work places . Part 1: Indoor work places. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan het visuele systeem van de mens. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in het normblad: NEN 3087, Ergonomie, Visuele ergonomie, principes en toepassingen. Hierin staan onder andere de eisen die betrekking hebben op de helderheid, het contrast, luminantieverhoudingen, beperkingen van het kleurgebruik en de impact op visuele waarnemingen.NENEN 124641 stelt dat voor het goed verlichten van kantoorwerkplekken tenminste 500 lux nodig is op het werkvlak. Kantoorwerkplekken zijn alle werkplekken waar administratieve en beeldschermwerkzaamheden plaatsvinden. Het komt echter met regelmaat voor dat uit het technisch Programma van Eisen (PvE) blijkt dat met plafondverlichting of verlichting via het plafond 500 lux in de praktijk niet of niet volledig haalbaar is. Die verlichtingssterkte is maar 300 lux. Bureau of werkpleklampen moeten vervolgens voor de extra benodigde 200 lux zorgen.

Auteur(s): Drs.ir. I. (Ineke) Thierauf, arbeidshyginist Universiteit Utrecht en P. (Paul) Settels Eur.Erg., Senior Consultant Safety, Health Services & Ergonomics ING Groep

Lees meer in de PDF