Terug naar de kennisbank

“We moeten meer buiten ons eigen kennisdomein treden”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wanneer we accepteren dat ‘de mens’ centraal staat bij het realiseren van een goed binnenklimaat, dan moet de sector veel meer buiten haar eigen kennisdomein treden, samenwerking zoeken met deskundigen op het gebied van biologie, epidemiologie en de medische wetenschap. Die conclusie trok dr.ir Francesco Franchimon al in zijn proefschrift in 2009 en hij zag die conclusies bevestigd in de voorbije coronapandemie.

TVVL Magazine Nr. 3 2024