Terug naar de kennisbank

‘‘We moeten de pieken en de gelijktijdigheid in het stroomnet aanpakken”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De energietransitie is te veel een elektriciteitstransitie op dit moment. Daar is het elektriciteitsnet niet op berekend. Om de toename van het elektriciteitsgebruik de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, gaan netbeheerders hun jaarlijkse investeringen opschroeven van € 1,8 miljard in 2019 naar € 8 miljard in 2026. Maar netverzwaring alleen gaat het probleem niet oplossen. Om netcongestie te beperken zullen we ook ons energieverbruik en de productie en decentrale invoeding moeten gaan spreiden én moeten we inzetten op alle beschikbare energiebronnen, waaronder duurzame warmte en duurzame gassen, zegt Edwin Edelenbos, manager strategie bij Netbeheer Nederland.

TVVL Magazine Nr. 1 2024