Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat betekenen de nieuwe regels in de praktijk?

Op 1 april jl. is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Met het Bouwbesluit 2012 wordt de regelgeving rond de bouw in Nederland een stuk logischer en overzichtelijker. De regels en voorschriften zijn vanaf nu eenduidig: ze gelden overal en voor iedereen. Dat is belangrijk, omdat ondernemers gebaat zijn bij duidelijkheid. Optimaal presteren en inspelen op nieuwe mogelijkheden gaat nu eenmaal het beste op een speelveld waar iedereen dezelfde kansen heeft. Vanuit de installatiebranche is Uneto-VNI nauw betrokken geweest bij het samenstellen en formuleren van de nieuwe verzameling regels en voorschriften. In dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. 

Het vorige Bouwbesluit dateert uit 2003. Sindsdien is er veel veranderd, ook in de bouw. De Rijksoverheid heeft daarom in samenwerking met diverse organisaties en instanties gewerkt aan een nieuwe versie, die eind augustus 2011 is gepubliceerd in het Staatsblad en na wat wijzigingen en aanvullingen in december van het afgelopen jaar is afgerond. Het Bouwbesluit 2003 bestond uit de bouwtechnische voorschriften waar bouwwerken en hun installaties aan moeten voldoen. Het Bouwbesluit 2012 gaat verder en bevat ook een aantal voorschriften voor het gebruik van gebouwen en het bouwproces. Het gaat dan met name over onderwerpen als brandveiligheid, de aansluiting op nutsvoorzieningen, de bereikbaarheid en de geluidshinder tijdens de bouw. Daarbij moet worden aangetekend dat het Bouwbesluit uitsluitend toetst op minimale prestaties; de wens van de markt ligt doorgaans op een veel hoger niveau.

Auteur(s): Dick Reijman, woordvoerder/pr-adviseur Uneto-VNI

Lees meer in de PDF