Terug naar de kennisbank

Waterstofeconomie dankzij Noordzee- en Saharastroom

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De publicatie ‘Waterstof, de sleutel voor de energietransitie’ stelt de vraag; waterstof voor verwarming van de bebouwde omgeving? Het artikel concludeert dat wind energie van de Noordzee niet voldoende zal zijn voor de energiebehoefte van Noord-West Europa, grotere hoeveelheden energie zullen zodoende moeten worden geïmporteerd. Dit kan volgens het artikel in de vorm van waterstof in tankschepen met een landelijke distributie door het bestaande aardgasnet. Op dezelfde wijze als
de eerdere publicatie ‘Een supergrid met Noordzee- en Sahara stroom?’ wordt de vraag beantwoord of waterstof wel de sleutel is voor de energietransitie van de bebouwde omgeving en ook andere sectoren?

In een duurzame elektrische economie wordt wind- en zonneenergie omgezet in elektronen. De elektronen worden direct aangewend voor de benodigde energie voor gebouwen en klimaatinstallaties. In een duurzame waterstofeconomie daarentegen wordt de energieketen van producent naar
consument voorzien van 2 extra conversie stappen. Elektriciteit van wind en zon wordt omgezet in waterstofmoleculen, die bij de eindverbruiker weer terug worden omgezet in elektronen voor de productie van grondstoffen en afvalwarmte voor de verwarming. Zoals weergegeven in figuur 1 wordt in de waterstof economie elektrische energie geconverteerd in chemische energie om daarna weer terug te converteren naar elektrische energie.