Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Aanzienlijk hoger dan van autochtonen

Uit onderzoek van TNS NIPO, uitgevoerd in opdracht van Vewin, blijkt dat het watergebruik van niet-westerse allochtone Nederlanders aanzienlijk hoger is dan van autochtonen. Niet-westerse allochtonen gebruikten in 2013 166,1 liter water per persoon per dag tegen 116,5 door autochtonen, dus 43% meer. Het hoofdelijk dagelijks watergebruik thuis kwam in 2013 uit op 118,9 liter per persoon per dag.

Het hoofdelijk drinkwatergebruik in Nederland is relatief laag (circa 120 liter per persoon per dag) wanneer dit wordt vergeleken met landen zoals Engeland (160 liter), Zweden (200 liter), Australi (250 . 350 liter) en de Verenigde Staten (350+ liter). Dat plaatst het watergebruik van nietwesterse allochtone Nederlanders (166,1 liter) in een ander perspectief. In de Nederlandse metingen tot en met 2004 zagen we steeds ten opzichte van de periode drie jaar daarvoor . de metingen vinden elke drie jaar plaats . een gestage daling van het watergebruik. Soms ging die vrij traag, maar soms ook vrij fors (bijvoorbeeld tussen 1995 en 1998). In 2007 kwam aan deze daling een tamelijk abrupt einde (een stijging van 123,8 naar 127,5 liter). Deze stijging was niet structureel want vanaf 2010 (120,1 liter) is de daling voortgezet en in 2013 komen we voor het eerst op een hoofdelijk dagelijks waterverbruik van minder dan 120 liter. De stijging van het watergebruik in 2007 kwam echter wel geheel voor rekening van allochtonen. En wanneer we het watergebruik van allochtonen in 2013 vergelijken met dat in 2010, zien we wederom een stijging (14%).

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow, TVVL Expertgroep ST

Lees meer in de PDF