Terug naar de kennisbank

Waterbesparende closets en hun invloed op de gebouwriolering

Om water te besparen spoelen closets met steeds minder water. De laatste ontwikkeling is de stap van 6 naar 4 liter. WC-fabrikanten adverteren met probleemloos spoelende closets die fecaliën moeiteloos wegspoelen. Hun claim is terecht voor zover het het wegspoelen van fecaliën uit de WC betreft, maar geldt dit ook voor de achterliggende gebouwriolering? Dat is eerder onderzocht middels literatuurstudies en laboratoriumproeven (ST-7, ST-12, ST-14 en ST-38) die nu een vervolg hebben gekregen in computersimulaties.

Hiertoe heeft de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken zich gewend tot de op dit gebied gerenommeerde HeriotWatt Universiteit (HWU) in het Schotse Edinburg, die hiervoor het simulatiepakket Drainet heeft ontwikkeld. Voor de simulaties zijn door de Expertgroep Sanitaire Technieken de twee voorstellen uit het ST-38 rapport aangedragen voor ontwerpuitgangspunten die mogelijk kunnen worden geïmplementeerd in NEN3215 [voorstel A, zie figuur 1] en de Duitse norm DIN 1986 [voorstel B, zie figuur 2]. Die twee voorstellen zijn bedoeld voor nader laboratoriumonderzoek op schaal of pilots in de praktijk. Maar beide zijn nog niet uitgevoerd.