Terug naar de kennisbank

Wat is nodig voor een effectieve BIM-implementatie?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In onze technische bedrijfstak benaderen we de implementatie van BIM nog vaak als een technisch probleem, dat wordt overgelaten aan technici. Maar BIM kan de business en daarmee ook de verdienmodellen van bedrijven ingrijpend veranderen. Alleen al daarom is de BIM-implementatie primair een zaak van het management. In dit artikel wordt een aantal belangrijke aandachtspunten voor het management uitgediept.

BIM is hot, BIM is de toekomst. Mensen in de bedrijfstak die een paar jaar terug misschien nog dachten dat BIM een hype was die wel weer zou overwaaien, zijn inmiddels van gedachten veranderd. BIM is niet meer weg te denken, er is geen weg terug! Bedrijven die niet meegaan in het BIMdenken, zetten zichzelf vroeg of laat buitenspel. Managers in de bouw en installatiesector voelen dat aan en raken er steeds meer van overtuigd dat BIM moet! Gemiddeld genomen ijlen bedrijven in de installatiebranche, zowel adviesbureaus als installateurs, wat na bij de implementatie van BIM. Dat is niet erg, want het stelt hen in staat om te leren van ervaringen en valkuilen te omzeilen, waar anderen vr hen zijn ingetuimeld. En van die valkuilen is dat het management nog vaak geneigd is te denken dat BIM vooral met software te maken heeft. Het beeld is dat het vooral gaat om de overstap van 2D naar 3DCAD. Het management beslist om te gaan BIMmen en laat het verder over aan de afdeling automatisering, de systeembeheerder of de interne werkgroep CAD. Managers realiseren zich onvoldoende dat BIM de business ingrijpend verandert. BIM raakt alle functies binnen het bedrijf, van werkvloer tot management en omgekeerd! Voor een effectieve implementatie is het daarom in de eerste plaats noodzakelijk dat het management zich inhoudelijk met het onderwerp bezig houdt. Dat betekent niet perse in dat managers zich moeten verdiepen in BIMsoftware, al is het handig om te weten wat die ongeveer doet. Zij dienen zich wel te verdiepen in wat BIM betekent voor de organisatie, de bedrijfsvoering, de samenwerking met projectpartners, marktkansen, de manier waarop je contracten sluit, competenties van medewerkers en . niet te vergeten . de eigen competenties.

Auteur(s): Ir. D. (Dik) Spekkink, directeur Spekkink Consultancy & Research, Woudrichem; kerndocent post-hbo-opleiding BIM engineer van Avans+

Lees meer in de PDF