Terug naar de kennisbank

Waardecreatie voor gebruiker en opdrachtgever

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Installeren is aannemen, organiseren en beheersen. Om een  duurzame meerwaarde te creren dienen deze drie aspecten  optimaal te worden uitgevoerd, een visie is noodzakelijk en daar ontbreekt het vaak aan. De neuzen binnen het bouwproces staan niet dezelfde kant op. Dit moet veranderen, maar hoe? Door het ontwikkelen van dynamischer, procesgericht denken en onderling begrip tussen opdrachtgever, installatieadviseur, architect,  installateur en gebruiker. Dit artikel is gebaseerd op het  afstudeeronderzoek: Waardecreatie ten behoeve van de klant. Hierbij is een model ontwikkeld waaraan bedrijven zich  kunnen toetsen om deze meerwaarde te creren. De cultuur van de opdrachtgever en architect is hierbij cruciaal. Men moet zich kunnen verplaatsen in elkaars belevingswereld. Maar andersom dienen de opdrachtgever en de architect toegevoegde waarde,  gerelateerd aan bouwkosten en budgetten, niet uit het oog te  verliezen [1], zie guur 1.

De koppeling van waarde naar prijs is snel gemaakt. Het gaat in het dingen naar de gunst van de klant vaak alleen nog maar om wat kost het? en niet meer om wat is het waard? Kennelijk vinden veel bedrijven onvoldoende aan sluiting bij de waardevraag vanuit de markt.

Auteur(s): ir. A. Renkema

Lees meer in de PDF