Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

natuurlijke ventilatie in parkeergarages

Een natuurlijk geventileerde parkeergarage moet voldoen aan de  randvoorwaarden zoals deze zijn gesteld in de NEN 2443. Dit  zijn randvoorwaarden die een beperking leggen op de ontwerpvrijheid van een parkeergarage voor de ventilatieopening en vorm  van de parkeergarage. Met behulp van het computerprogramma  COMIS (versie 3.1, 2001)1 kan worden aangetoond dat ook in  parkeergarages die niet voldoen aan de NEN 2443, bijvoorbeeld  een parkeergarage met dakopeningen, effectieve ventilatie kan  plaatsvinden.

Volgens het Bouwbesluit dient  een parkeergarage te worden  opgedeeld in brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte  van ten hoogste 1.000 m2. Met deze  opdeling in brandcompartimenten  blijft de brand beheersbaar. Over het  algemeen leidt een opdeling van een  parkeergarage in brandcompartimenten tot een ongewenste situatie. Het  belemmert de doorgang en komt ook  de veiligheid niet ten goede.  Een brand in een parkeergarage met  een vloeroppervlakte van meer dan  1.000 m2 kan echter door effectief  ventileren ook beheersbaar blijven  zodat opdeling in brandcompartimenten niet nodig is.

Auteur(s): mw. ir. Y.K. van Koert-Wertwijn

Lees meer in de PDF