Terug naar de kennisbank

Vraag gestuurde ventilatie voor commercieel keukens

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Commercile keukens hebben een hoog energiegebruik, waarvoor vooral de apparatuur en commercile keukenventilatie (CKV) verantwoordelijk zijn. Het debiet van de afzuigkap benvloedt het energiegebruik van een CKV het meest. Een eerste stap naar verlaging van het energiegebruik is het reduceren van het afvoerdebiet door een afzuigkap toe te passen met hoge efficintie en lage afvang- en vervuilingsdebieten (C&C, capture en containment). Een volgende stap is de toepassing van vraag gestuurde ventilatie (DCV, demand control ventilation). Zo kan het afvoerdebiet verder worden verlaagd op momenten dat er geen kookactiviteiten onder de afzuigkap plaatsvinden, maar de apparatuur wel warm is en gereed voor het bereiden van voedsel. 

Het verminderen van het debiet is niet het enige doel van een DCVsysteem; het dient er ook voor te zorgen dat het afvoerdebiet en de corresponderende toevoerdebieten toenemen tot C&Cniveaus zodra het koken start (ter voorkoming van het verspillen van convectieve warmte en ter voorkoming van het verspreiden van kookverontreinigingen naar de keukenruimte en nevenruimten). De huidige NFPA96 Standaard [1] en de International Mechanical Code [2] vereisen dat een afzuigkap op volledige kracht (maximaal ontwerpdebiet) werkt wanneer kookactiviteiten met een volledige belasting plaatsvinden onder de afzuigkap. DCVs zijn gevolueerd van eenvoudige systemen met een tweevoudige instelbare ventilator tot systemen met een proportioneel instelbare ventilator met variabele frequenties (VFDs, variable frequency drives) gebaseerd op de afvoertemperatuur. Met behulp van deze verbeteringen konden de debieten variren gedurende de dag.

Auteur(s): D. (Derek) Schrock, J. (Jimmy) Sandusky, A. (Andrey) Livchak, Ph.D., Halton VS

Lees meer in de PDF