Terug naar de kennisbank

Voorspelling winterprestaties droge koelers met ribbenbuizen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In dit artikel wordt een wiskundig model gepresenteerd, waarmee voortschrijdende condens- en ijsvorming op warmteoverdrachtsoppervlakken kunnen worden voorspeld aan de hand van de gevormde condens- en ijslagen. Het model maakt gebruik van eendimensionale transi nte formuleringen op basis van een techniek voor lokale uitmiddeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de vari rende dichtheid en dikte van de ijslaag. Validatie van het model heeft plaatsgevonden door de resultaten te vergelijken met proefgegevens van de fabrikant van de droge koeler.

  INLEIDING IJsvorming doet zich voor bij allerlei industri le toepassingen met lage temperaturen, zoals koelkasten, airconditioning, gaskoelers en koelhuizen. Bij luchtgekoelde warmtepompen is ijsvorming op het warmteoverdrachtsoppervlak van warmtewisselaars met ribbenbuizen een veelvoorkomend probleem. De warmteweerstand tussen het warmteoverdrachtsoppervlak en de luchtstroom neemt toe en het luchtdebiet in de warmtewisselaar neemt af als gevolg van de ijsvorming op het warmteoverdrachtsoppervlak. Dit laatste heeft, negatieve gevolgen voor de prestaties van de warmtewisselaar [7,8,9]. Bovendien valt een koelunit voor industrieel gebruik vanwege de ijsvorming op het oppervlak van de warmtewisselaar 50% groter uit en verbruikt deze 25% meer energie dan het geval zou zijn bij een soortgelijke unit zonder ijsvorming [3]. Bij droge koelers met water als warmteoverdrachtsvloeistof is bevriezing in de winter een probleem.

Auteur(s): Prof.dr. Bing Yu, Shanghai DFYH Tech Services Co. Ltd, China; Universiteit van Tianjin. Faculteit Milieuwetenschappen en Techniek, Tianjin, China; dr. Xichun Wang, Arup Shanghai, China; prof.ir. P.G. (Peter) Luscuere, TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Delft, The Netherlands; Universiteit van Tianjin. Faculteit Milieuwetenschappen en Techniek, Tianjin, China

Lees meer in de PDF