Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Simulaties voor R&D

Mensen hebben een sterke voorkeur voor natuurlijk licht in gebouwen. Natuurlijk licht is echter zeer variabel en niet altijd en overal aanwezig. Er is dus behoefte aan virtuele natuurlijke verlichting, die alle kenmerken van het echte natuurlijke licht in zich heeft. De verwachting is dat een dergelijke lichtoplossing een echte natuurlijke lichtbron kan gaan vervangen in situaties waar natuurlijk licht niet of niet voldoende aanwezig is.

Als algemene vuistregel geldt dat functioneel natuurlijk licht tot een afstand van ongeveer 2,5 keer de hoogte van het raam de ruimte binnen zal komen. Een ondiepe plattegrond kan zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van natuurlijk licht, maar vraagt meer constructieruimte. Door o.a. langere gangen en meer geveloppervlak is dit dus minder kostenefficint. s Nachts is er helemaal geen natuurlijk licht en door gebrek aan licht kunnen mensen die in de nachtdienst werken te maken krijgen met een verstoorde synchronisatie tussen hun werkrooster en de licht/donkercyclus in hun lichaam. Een manier om deze problemen op te lossen is het toepassen van virtuele ramen en/of lichtkoepels. Dit zijn lichtgevende beeldschermsystemen voor verlichting en/of uitzicht, die lijken op daglichtopeningen. Het ideale systeem heeft de mogelijkheid om kunstmatig natuurlijke verlichting en een realistisch uitzicht te bieden [1]. Geen van de momenteel bestaande virtuele oplossingen hebben echter alle eigenschappen van echte ramen. Daarom worden modeleerbenaderingen ontwikkeld om de kwaliteiten van acceptabele Virtual Natural Lighting Solutions (VNLS) te evalueren. Computermodellering en simulatie wordt gebruikt voor het sturen van innovatieprocessen en haalbaarheidstesten.

Auteur(s): R.A. (Rizki) Mangkuto, C.E. (Carlos) Ochoa, M.B.C. (Myriam) Aries, E.J. (Evert) van Loenen, prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen; Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Unit Building Physics and Services

Lees meer in de PDF